Ere-vicaris Luk De Geest overleden

Met droefheid vernemen we dat Luk De Geest op 18 juli 2018 overleed in het UZ Gent. Luk was meer dan 25 jaar vicaris voor onder andere missiepastoraal. Op die manier was hij sterk verbonden met Missio. Samen werkten we aan een kerk waar verbondenheid en aandacht voor mensen primeren. In 2017 werd hij rector van het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker, maar de band met Missio en de wereldkerk werd nooit verbroken.

We bieden Luks familie, vrienden, collega's, naasten en iedereen die getroffen wordt door dit verlies onze oprechte deelneming aan. Mogen zijn troost en steun vinden bij elkaar en in de warme herinneringen die Luk naliet.

Luk, bedankt voor wie jij was en wat je deed. Je leeft voort in onze gedachten en gebeden, in onze inzet voor een bloeiende en open kerk. Moge je geborgen thuiskomen bij de Vader...