Een nieuwe directeur voor een vernieuwd Missio

Op voorstel van de Belgische bisschoppen benoemde kardinaal Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, priester Théogène Havugimana tot directeur van Missio-België. Zijn benoeming is voor een periode van vijf jaar.

De universaliteit van onze wereldwijde kerkfamilie is Théogène Havugimana niet vreemd. Als priester van het Rwandese bisdom Nyundo, kwam hij in 2008 naar België in het kader van zijn studies Wijsbegeerte. Op vraag van bisschop Johan Bonny en wijlen bisschop Leon Lemmens engageerde hij zich in de Vlaamse pastoraal. Sinds 2016 is hij meewerkend priester in de pastorale zone ‘De Goede Herder’ in Haacht (vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen). Deze pastorale taak zal hij combineren met de nieuwe opdracht bij Missio.

Théogène Havugimana werkt zich de komende maanden in bij Missio en zal in september zijn directeurschap ten volle opnemen.

Met de nieuw benoemde directeur neemt Missio-België een belangrijke doorstart. De laatste maanden startte de organisatie, onder begeleiding van de bisschoppen van België, een belangrijke herstructurering. De werking van Missio zal op twee manieren sterker verankerd worden in de bestaande structuren van onze Kerk. Ten eerste zal Missio zich sterker integreren in de werking van onze bisdommen, vooral op gebied van catechese en evangelisatie. Ten tweede zal Missio nauw samenwerken met de interdiocesane commissies voor catechese en catechumenaat (ICC aan Nederlandstalige zijde, CICC aan Franstalige zijde). Meer informatie hierover lees je in dit artikel van Monseigneur Koen Vanhoutte, bisschop-referent voor Missio. Een verkleinde equipe bij Missio-België zal dit alles in goede banen leiden en samen met directeur Théogène Havugimana timmeren aan een nieuwe toekomst.

Er is gekozen voor een heroriëntering die Missio een nieuw elan wil geven. In de huidige kerksituatie die ons hier nieuwe wegen tot evangelisatie doet zoeken, zien we uit naar sterkere banden met kerkgemeenschappen wereldwijd. Heel dikwijls leren ze ons de vreugde van het evangelie en helpen ze ons om hier een meer missionaire pastoraal uit te bouwen.

Monseigneur Koen Vanhoutte
Bisschop-referent voor Missio