De missionaire spirit in leven houden

Het is bijna Missiezondag (18 oktober). Daarom spreekt aartsbisschop Giampietro Dal Toso, de internationale voorzitter van Missio, ons toe. Hij vraagt ons de missionaire spirit in leven te houden.

Verbonden

Het voornaamste doel van Missiezondag is om die missionaire spirit aan te wakkeren bij elke gedoopte. Het universele gebeuren van Missiezondag, gevierd in de hele katholieke Kerk, geeft hier extra kracht aan. Precies in deze coronatijden beseffen we hoe sterk we met elkaar verbonden zijn. Missiezondag wil dit ook op kerkelijk vlak benadrukken. Ongeacht onze afkomst of woonplaats zijn we allemaal verbonden door ons geloof in Christus.

Roeping

Paus Franciscus benadrukte op Pinksteren, in zijn boodschap voor Missiezondag, precies de verantwoordelijkheid van elke gedoopte in de zending van onze Kerk. Geloven heeft altijd een aspect van roeping in zich. Er zijn mensen nodig die zich inzetten voor de verkondiging van de Blijde Boodschap, in woord en daad, en zo bijdragen aan onze zending naar alle mensen. Hopelijk antwoorden ook jonge mensen positief op deze roeping. Laten we hier bijzondere aandacht voor hebben tijdens ons gebed op Missiezondag.

Leken en families

Het is duidelijk dat de missie van onze Kerk niet voorbehouden is aan priesters en religieuzen. Steeds meer leken en families zetten zich onvermoeibaar in. Zo blijven we samen “gedoopt en gezonden”, zoals we tijdens de buitengewone missiemaand van oktober 2019 uitlegden.

Caritatief

Niet enkel onze verbondenheid in gebed staat centraal tijdens Missiezondag, er schuilt ook een caritatief aspect in deze dag. De collecte van alle kerkdiensten wereldwijd op 18 oktober 2020 gaat immers naar het universele solidariteitsfonds van Missio. Elke ziel heeft een lichaam nodig en ook de Kerk heeft infrastructuur en personeel nodig om haar missie gestalte te geven. Daar is economische solidariteit voor nodig.

COVID-19

We zagen pas nog hoe prachtig deze solidariteit gestalte kan krijgen, bijvoorbeeld in het noodfonds dat paus Franciscus oprichtte in het kader van de COVID-19-crisis. We hopen dat die solidariteit opnieuw zichtbaar wordt op Missiezondag, ondanks alle moeilijkheden. Daarvoor moeten we niet enkel beroep doen op de zondagscollecte, maar ook nieuwe wegen durven inslaan zoals online samenkomsten en giften.