De kerk in cijfers

Rond Missiezondag publiceert Fides jaarlijks cijfergegevens over de katholieke kerk. De meest recente cijfers hebben betrekking op het jaar 2015. De algemene groei van de katholieke kerk springt in het oog.

Groei

Wereldwijd waren we in 2015 met zo'n 1,3 miljard katholieken. Dat is 17,7 % van de wereldbevolking en 12,5 miljoen meer dan in 2014. De groei is te danken aan elk continent, behalve Europa. Europa is het enige continent waar het aantal katholieken daalt en dat voor het tweede jaar op rij. In 2015 waren er nog 285 miljoen katholieken, een daling met 0,21 %. En dat terwijl de Europese bevolking net toeneemt.

Daling

Een andere daling zien we bij het aantal priesters. Waar er wereldwijd 67 bisschoppen bijkwamen, waren er in 2015 maar liefst 136 priesters minder. Ook nu is Europa verantwoordelijk. Daar waren er 2502 priesters minder in 2015, terwijl elk ander continent meer priesters telt in 2015 ten opzichte van 2014.

Onderwijs en liefdadigheid

De cijfers van Fides staven het algemeen aanvoelen: de katholieke kerk staat nog steeds sterk in onderwijs en liefdadigheid. Zo'n 216 548 scholen getuigen daarvan. Er is plaats voor zo'n 60 miljoen leerlingen. Ook katholieke hogescholen en universiteiten doen het goed: ze vormen maar liefst 5,5 miljoen studenten. Met zo'n 118 000 caritatieve instellingen (ziekenhuizen, weeshuizen ...) zorgt de kerk wereldwijd voor de meest kwetsbaren.

Cijfers in beeld

Om alle cijfers verteerbaar te maken, goot Fides ze in een modern YouTube-filmpje:
The church in numbers - Dossier Fides 2017

Cijfers in tekst

Lees je toch liever alles in tekst na? Dat kan in het Engels of in het Frans.