Buitengewone missiemaand: internationale vorming

In april organiseerde de internationale hoofdzetel van Missio een vorming rond de buitengewone missiemaand. Heel wat Missio-werknemers kwamen er hun licht opsteken. Waaronder ook Missio-België.

Divers

Om praktische redenen werd de vorming opgesplitst in een Franstalige en een Engelstalige sessie. De inhoud van beide sessies was gelijk. Heel wat Afrikaanse, Europese, Amerikaanse en Oceanische landen namen deel. Onder hen niet enkel priesters of Missio-directeurs, maar ook leken die binnen Missio actief zijn.

Aanleiding

De aanleiding voor deze internationale vorming is de buitengewone missiemaand van oktober 2019. Wat betekent het vanuit het doopsel gezonden te worden naar de wereld? Hoe zagen de eerste volgelingen van Jezus dat? Hoe kunnen wij in hun voetspoor treden, aangepast aan onze tijd en context?

Kerk & missie

Heel vaak zeggen we dat onze Kerk een missie heeft. Wanneer we onze kerkelijke zending en haar grondslag echter van dichterbij onderzoeken, zeggen we beter “dat missie de Kerk heeft”. De zending om het evangelie wereldwijd te verkondigen, krijgen we immers van God. Gesterkt door de heilige Geest is de Kerk een “instrument” om die missie waar te maken. Zo begrijpen we ook beter hoe verkondiging een vitaal element van de Kerk is, hoe dat doorklinkt in elk aspect van haar leven en werking. Geen enkele kerkelijke taak staat los van haar opdracht tot verkondiging.

Pauselijke Missiewerken

Missio, internationaal gekend als de Pauselijke Missiewerken, neemt die opdracht natuurlijk ter harte. Onze allereerste opdracht is het evangelie te verkondigen in alle hoeken van de wereld. In woord en in daad. Om dat mogelijk te maken voor elke christen, voor elke kerkgemeenschap, zamelt Missio wereldwijd fondsen in om te verdelen over de universele Kerk. Want we weten allemaal dat helaas allemaal dat niet elke kerkgemeenschap over voldoende middelen beschikt, om welke reden dan ook. Daarbij staat Missio niet enkel te dienst van elke kerkgemeenschap, maar ook in dienst van de paus zelf.