Boodschap voor de zaligverklaring van Pauline Jaricot

Goede vrienden van Missio

Op zondag 22 mei 2022 wordt Pauline Jaricot (1799-1862) plechtig zaligverklaard in Lyon tijdens een eucharistie voorgegaan door kardinaal Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Deze jonge vrouw uit Lyon ligt aan de basis van het Pauselijke Missiewerk voor de Voortplanting van het Geloof, van waaruit Missio ontstond.

De bekering en het engagement van deze lekenvrouw deed de Franse Kerk veranderen. Die had in nasleep van de Franse Revolutie af te rekenen met antiklerikalisme en ontchristelijking. Dat voelde ook Pauline. Toch werd ze op 17-jarige leeftijd geraakt door het Woord van God dat haar ten diepste beroerde. Pauline ontdekte Christus en stelde zich ten dienste van Hem om onder andere zieken en gevangenen nabij te zijn. Ze verdiepte haar relatie met Christus niet enkel doorheen gebed, maar ook doorheen daden van naastenliefde. Zelf schreef ze hierover dat ze “Jezus Christus meer heeft liefgehad dan wie of wat ook ter wereld. En door haar liefde voor Hem, is ze anderen nog meer gaan liefhebben dan zichzelf; vooral wie in moeilijke omstandigheden werkt of wie lijdt” (Aleteia 16 oktober 2015). Pauline verzamelde mensen rondom zich om een missionair netwerk te vormen. Zelf noemde ze die groepen “herstellers van het onbegrepen en verachte hart van Jezus”. Deze groepen namen kwetsbare mensen op in hun gebed en steunden hen ook materieel.

Pauline vond het belangrijk te bidden voor de missie van de Kerk en de missionarissen. Ze vernam van haar broer, die studeerde voor priester, dat de katholieke missionarissen in China nood hadden aan financiële steun. Daarom vroeg ze aan haar netwerk om voor hen te bidden en hen te ondersteunen met een wekelijkse collecte. Ze maakte zo haar omgeving warm voor het missionaire thema en herinnerde haar eraan dat elke gelovige deelneemt aan de missionaire zending van de Kerk.

De missionaire dynamiek begint met een missionair hart dat zich openstelt en solidair is met anderen. Pauline Jaricot begreep al snel dat de bron van elke missionaire dynamiek nog steeds bij God ligt: “Om veel aan anderen te geven, moet je uit je eigen hart putten; en om dat hart te voeden, moet je putten uit Gods hart.”

Missio steunen betekent dat je je laat doordringen van deze missionaire geest die ook Pauline Jaricot aanvuurde. Het is concreet bijdragen aan de Blijde Boodschap van Christus, tot het uiteinde van de aarde.

Bid met Pauline Jaricot
Steun Missio
Trek met Missio de wijde wereld rond
BE19 0000 0421 1012 of doe een gift online


Théogène Havugimana, nationaal directeur van Missio-België