Boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag 2020

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde paus Franciscus op Pinksterzondag zijn boodschap voor de volgende Missiezondag. Dit jaar vieren we Missiezondag op 18 oktober 2020. Voor het thema van zijn boodschap vond paus Franciscus inspiratie bij de profeet Jesaja: “Hier ben ik, zend mij!” (Jesaja 6,8).

Dank

Paus Franciscus opent zijn boodschap met een woord van dank voor de buitengewone missiemaand van oktober 2019. Wereldwijd zette dat onze gemeenschappelijke missie op de kaart. Ook in 2020 staat de missie van onze Kerk en elk van ons centraal. Paus Franciscus verwijst daarbij naar de profeet Jesaja die zegt “Hier ben ik, zend mij!” wanneer de Heer vraagt wie Hij zenden zal.

Storm

In tijden van crisis is Gods liefdevolle uitnodiging een uitdaging voor iedereen. Paus Franciscus herkent er de situatie van de storm op het meer in. We zitten in hetzelfde schuitje en maken alleen een kans als we samenwerken en elkaar helpen. Nu is er geen plaats voor ‘ieder voor zich’, hoe bang we ook zijn. De confrontatie met onze kwetsbaarheid moet daarom ook ons verlangen naar leven en de bevrijding van het kwade aanwakkeren. Meer dan ooit is het onze roeping om God en onze naasten lief te hebben. Solidariteit, dienstverlening en gebed zijn belangrijker dan ooit. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om verbonden te zijn en te blijven.

Liefdesmissie

In tijden van donkerte en crisis openbaart God zijn liefde, net zoals op het kruis. Vandaag vraagt Hij dat wij ons gezonden weten door zijn liefde. Gods liefdesaanbod vraagt immers om gedeeld en verspreid te worden. Jezus, gekruisigd en opgestaan uit de dood, trekt ons allen mee in de liefdesmissie van de Vader. De Geest, die onze Kerk voedt en vooruit zendt, maakt van ons leerlingen en zendt ons uit naar de uithoeken van de wereld.

Geschenk

Daarmee herhaalt paus Franciscus dat Christus en de Geest aan de basis van de Kerk en onze zending liggen. Hij benadrukte dit eerder in een boodschap over Missio en Hemelvaart. God heeft ons eerst liefgehad en roept ons van daaruit. Onze persoonlijke zending krijgen we als kind van God. Dat geschenk is, net als het leven, tegelijk een uitnodiging om het verder door te geven. Onze missie is een antwoord op Gods roep en uitnodiging.

Unieke zending

Die komen we pas op het spoor in een persoonlijke relatie met Christus, aanwezig in de Kerk, en wanneer we het geschenk van de Geest aanvaarden. Dan ontdekken we welke unieke zending we zelf hebben, complementair aan die van anderen en als bouwsteen van onze gemeenschappelijke zending als gedoopten. Door Missiezondag bewust te beleven en te vieren, in gebed en financiële solidariteit, kunnen we samen zeggen “Hier zijn we, zend ons!”

Lees de volledige boodschap in het Frans of Engels