Boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag 2017

Naar goede gewoonte publiceerde paus Franciscus met Pinksteren zijn boodschap voor Missiezondag. Die vindt dit jaar plaats op 22 oktober 2017. Het centrale thema is het herontdekken van de missionaire dimensie van ons geloof.

Gods Geest

Aan het begin van zijn boodschap drukt paus Franciscus het verlangen uit dat Gods Geest vrede in de wereld mag brengen. Hij hoopt dat de Geest helpt de wonden van oorlog en terrorisme te helen. In het bijzonder verwijst hij naar de slachtoffers van de laatste terroristische daad in Londen (3 juni 2017).

Jezus centraal

Jezus staat centraal in het missiegebeuren. Hij was de eerste missionaris, iemand die het Goede Nieuws verspreidt. Hij zendt ons voort om Gods liefde verder uit te dragen, om Hem vandaag handen en voeten te geven. Het hele missiegebeuren draait om die liefde, om het heil dat God ons toezegt. Missie gaat dus niet om het verspreiden van een religieuze ideologie of ethiek.

Nood aan evangelie

Paus Franciscus stelt dat de nood aan het evangelie vandaag groot is. Het evangelie draagt immers een sterke kracht in zich om het tij te keren. De Blijde Boodschap verkondigen, maakt die boodschap waar. Wie zich inzet voor het evangelie, ontdekt diepe vreugde en liefde. Zo kan het evangelie helpen een einde te maken aan enggeestigheid, conflicten of racisme. In onze missie planten we zaadjes van verzoening, broederlijkheid en solidariteit.

Kerk op weg

Door missie centraal te stellen, erkennen we dat onze kerk nooit af is. Enkel door aandacht te hebben voor missie, bouwen we aan een levendige kerkgemeenschap, die mensen kan blijven aanspreken. We erkennen zo ook dat we als kerk enkel meebouwen aan Gods Rijk. Paus Franciscus vraagt uitdrukkelijk dat niet te vergeten en daarom ook onze kerk, onze eigen identiteit en onze verantwoordelijkheid als gelovigen steeds te bevragen en te vernieuwen.

Jongeren

Jongeren helpen op een hele alledaagse manier het evangelie te verkondigen, in wat ze doen en zeggen. Zij zijn als het ware straatpredikanten. In 2018 zullen alle bisschoppen samenkomen om na te denken rond jongeren in de kerk: uitdagingen en kansen.

Maria

Ten slotte vraagt paus Franciscus ons een voorbeeld te nemen aan Maria. Zij liet zich bewegen door de Geest en ontving Jezus in haar schoot en leven.

Bron: Agenzia Fides
 
Lees de volledige boodschap in het Nederlands
Lees de volledige boodschap in het Engels
Lees de volledige boodschap in het Frans