Boodschap van directeur Théogène voor Missiezondag

Is het je ooit overgekomen dat je niet in staat was om te zwijgen over wat je meegemaakt had, dat je het absoluut moest delen met mensen om je heen? Dit kan in alle situaties wanneer je sterk geconfronteerd wordt met onuitsprekelijk onrecht of wanneer je overweldigd wordt door blijdschap ten gevolge van wat je gehoord of gezien hebt. Ook de apostelen Petrus en Johannes konden niet zwijgen over hun geloof in de verrezen Christus, zelfs wanneer hierover spreken riskant was: “Het is voor ons onmogelijk te zwijgen over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” zeiden ze (Handelingen 4,20). Die onweerstaanbare vreugde om hun geloof te delen is de ‘enthousiasme voor de missie’ waarover Paus Franciscus spreekt in zijn encycliek ‘De vreugde van het Evangelie’ (Evangelii Gaudium).

Hoe zit het met ons? Geeft het geloof ons zo’n vreugde dat we het willen delen met mensen dichtbij of ver weg? Dit daagt ons uit om op naar de ander toe te gaan en ons in te zetten om de vreugde van onze ontmoeting met God te delen met de mensen om ons heen. Als je gelooft en dus Gods liefde ervaart in je leven, kun je daarover niet zwijgen. Het is een oproep om ons geloof te delen door concrete daden en met aandacht voor de meest kwetsbaren. Jakobus zegt in zijn brief “Geloof zonder werken is een dood geloof” (Jakobus 2,26).

Op 24 oktober 2021 vieren we de Missiezondag. Wereldwijd staan de katholieken stil bij hun missionaire zending. Met aandacht voor de meest kwetsbaren tonen we onze verbondenheid met andere Kerken wereldwijd door gebed en een concrete bijdrage aan het universele solidariteitsfonds van de Kerk. Dat laatste kan tijdens de collecte van de kerkdiensten op Missiezondag of een bijdrage op de rekening van Missio: BE19 0000 0421 1012 of via onze website.

Onder de slogan “Geloof doet delen” roept Missio je immers op om te laten zien waarin je gelooft, namelijk de God van liefde die zichzelf klein maakt om de kleinsten en meest behoeftigen te bereiken. Dit jaar staat daarbij de Kerk van India in de schijnwerpers. Missio rekent op jou om onze broers en zussen in India en wereldwijd te steunen.

Dankzij jouw steun helpt Missio een warme kerkgemeenschap uit te bouwen met kerken, ziekenhuizen, scholen … over de hele wereld.
God heeft geen andere handen, ogen, oren of voeten dan de jouwe!

P. Théogène Havugimana, directeur van Missio-België