Belgische bisschoppen vernieuwen steun aan Burundi, DR Congo en Rwanda

Op de eerste zondag van januari viert de hele katholieke Kerk de Afrikadag. Alle Afrikaanse kerkgemeenschappen staan dan in de kijker. Zij geven immers op bijzondere wijze gestalte aan de Blijde Boodschap.


Levendige inzet

Vooral het enthousiasme van Afrikaanse kerkgemeenschappen inspireert ons. Op unieke wijze slaan mannen en vrouwen, gewijden of toegewijde leken, de handen er in elkaar. Ze werken aan aan warme Kerk, waar de Blijde Boodschap werkelijkheid kan worden. Zo wordt de Kerk een familie met aandacht voor elkaar en vooral veel gastvrijheid. Dat uit zich in talrijke projecten om die Kerk nog steviger en geloofwaardiger te maken, maar ook om het lot van mensen te verbeteren. Het evangelie kan zo langzaam werkelijkheid worden, in woord en daad.


Steun

De Belgische bisschoppen en Missio geloven in die Afrikaanse Kerk. Vanuit België hebben we bijzondere banden met de Kerk in Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. Eerst en vooral zijn zij voor ons een gesprekspartner, een inspiratiebron. Anderzijds geloven wij dat zij ook onze materiële steun verdienen. Daarom steunen de Belgische bisschoppenconferentie en Missio jaarlijks de Kerk van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Burundi. Dankzij ons duwtje in de rug kunnen deze kerkgemeenschappen hun projecten ten dienste van het evangelie waarmaken. Op 5 september 2019 werd deze steun opnieuw bevestigd.