Begin van de veertigdagentijd

Goede God,
help ons deze tijd te gebruiken
voor bezinning, inkeer en ommekeer.
Help ons manieren te vinden
om te werken aan een warme, solidaire Kerk.
Help ons delen en beminnen,
luisteren en leren.
Zodat wij straks vernieuwd kunnen opstaan,
samen met Jezus