Bedankt voor jouw steun

Het geniet geen twijfel dat 2017 een solidair jaar was. Een jaar waarin jij overtuigd was dat lokale kerkgemeenschappen wereldwijd een duwtje in de rug verdienen. Via Missio steunde je hun projecten immers massaal. Dankzij jou kunnen wij 2,5 miljoen euro investeren in lokale kerkprojecten. En die vallen uiteen in drie categorieën.

Geloofsbeleving en -verspreiding

Missio vindt het belangrijk dat een geloofsgemeenschap haar geloof ten volle kan beleven. Een gemeenschap heeft bijvoorbeeld een kerkgebouw in de buurt nodig: om het geloof te vieren, samen te komen rond de tafel van de Heer, elkaar te ontmoeten en als hechte gemeenschap weer uitgezonden te worden. Daarom steunen wij bijvoorbeeld de bouw van kerken en ontmoetingscentra. Ook catecheseprojecten en initiatieven om de Blijde Boodschap te verkondigen aan wie haar nog niet kent, verdienen onze steun.

Vorming van kerkelijke verantwoordelijken

Een geoliede gemeenschap vraagt om een competente stuurman. Dat kan een priester zijn, maar net zo goed een goed gevormde leek, religieus of religieuze. Missio steunt de opleiding en vorming van dergelijke mensen. Ook priesters in opleiding (seminaristen) krijgen van Missio in een duwtje in de rug. Zo kunnen ze hun droom én roeping waarmaken, maar later ook zelfverzekerd en met de nodige bagage hun liturgische en maatschappelijke functie opnemen.

Kinderprojecten

Ten slotte steunt Missio projecten ten voordele van de meest kwetsbare kinderen. Vaak is de kerk de enige gemeenschap die zich ten volle om hen bekommert. Missio steunt schoolprojecten in arme en afgelegen regio's, weeshuizen, projecten voor straatkinderen ... Steeds staat een waardevolle opvoeding met aandacht voor de hele mens centraal. Zo wil Missio deze kinderen een kans geven.
Missio - Steun aan projecten in 2017