Bedankt voor jouw steun aan de Kerk van India

In het voorjaar lanceerden we een dringende oproep om de Kerk van India te steunen in de strijd tegen het coronavirus. Dankzij jou konden we daarvoor € 5000 overmaken aan het aartsbisdom Bangalore. Aartsbisschop Peter Machado rapporteerde intussen wat jij hielp mogelijk maken.

Dankzij jou stelde het aartsbisdom voedselpakketten voor 10 dagen ter beschikking van 8000 gezinnen. Armoede en honger stoppen immers niet tijdens een gezondheidscrisis, misschien wel in tegendeel.

Verder gebruikte het aartsbisdom een groot deel van onze steun voor het Covid Care Centre in de Saint Joseph’s Briand Square School in Chamrajpet. De school werd in allerijl omgebouwd tot een gezondheidscentrum met 100 bedden. Jij hielp medische verzorging en zuurstof geven aan 125 patiënten. Op andere plaatsen in het aartsbisdom werd een speciaal zorgcentrum voor kinderen met een coronabesmetting opgericht. Ook opende het aartsbisdom een centrum voor mensen die herstellen van een coronabesmetting, geen dringende verzorging in het ziekenhuis meer nodig hebben maar ook nog niet voldoende hersteld zijn om weer naar huis te gaan. Dankzij dit centrum krijgen ze toch nog de zorg en rust die ze nodig hebben, maar komt hun ziekenhuisbed ook vrij voor wie daar nog meer nood aan heeft.

Het aartsbisdom Bangalore startte ook het project “Here I Am”. Gedragen door talrijke vrijwilligers zorgt dit project ervoor dat mensen een waardige begrafenis kunnen krijgen. Tijdens de tweede besmettingsgolf in India, die ongezien was, zorgde “Here I Am” voor 1500 begrafenissen. Onder hen niet enkel christenen, maar ook moslims en hindoes.

Ten slotte maakte het aartsbisdom met talrijke partner verschillende video’s om mensen een hart onder de riem te steken, maar bovenal om hen te informeren over het coronavirus en hen te sensibiliseren om de maatregelen in acht te nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Bedankt dat je dit mee hielp waarmaken. Bedankt om niet enkel te zorgen voor jezelf of mensen dichtbij, maar ook voor mensen veraf. Jouw steun betekende voor velen onder hen het verschil tussen leven of dood. Jij hielp tonen dat het leven overwint wanneer we liefdevol zorg dragen voor elkaar, gesteund door ons geloof in de God van Leven en Liefde. Bedankt.