Algemene Vergadering Missio-directeurs van start

Van 28 mei tot en met 2 juni 2018 gaat de Algemene Vergadering van alle Missio-directeurs van start. Michel Coppin, onze directeur, is er ook bij.

Jongeren

Op 28 en 29 mei denken de directeurs vooral na over manieren om met het geloof aan de slag te gaan. Centraal daarbij is de vraag hoe de hele kerkgemeenschap, samen met jongeren, het evangelie op een hedendaagse wijze kan verkondigen. Verbondenheid over de generaties heen is dus de kernboodschap. Daarover gaat dan ook niet toevallig onze nieuwe campagne.

Digitale wereld

Tijdens de Algemene Vergadering zal ook voldoende aandacht zijn voor de digitale wereld en hoe de kerk daarmee aan de slag kan. Een gastspreker zal de directeurs hier meer informatie over geven. In zijn openingsspeech gaf aartsbisschop Dal Toso, internationale voorzitter van Missio, al aan dat daar grote kansen liggen. Het internet kent immers, net als missie en Missio, geen grenzen.

Vernieuwing

Inzetten op de digitale wereld, betekent vernieuwen en hervormen. Dat is voor de kerk en haar zending van groot belang, beklemtoonden ook paus Franciscus en kardinaal Filoni (prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren) in hun openingsspeech. Aan missie doen, is steeds weer de geschenken van de Geest ontvangen en benutten. Het gaat bij missie niet om het opdringen van een ideologie, maar een doorleefde getuigenis van het goddelijke leven dat in ons is.

Paus

Wat staat er verder nog op het programma van de directeurs? Op 30 mei is het tijd om vooruit te kijken naar de bijzondere missiemaand in 2019. Ook kardinaal Filoni ging daar al uitvoerig op in. Ook financiën staan op het programma. De verschillende diensten stellen hun jaarrapport voor en de directeurs overlopen welke projecten steun krijgen. Op 1 juni worden de directeurs bij de paus verwacht, later vieren ze samen eucharistie in de basiliek. Ten slotte zal aartsbisschop Dal Toso de vergadering sluiten op 2 juni.

Bekijk ook een videoboodschap van paus Franciscus over Missio!

Pope Francis presents Pontifical Mission Societies