Afrikadag 2021

Op 3 januari 2021 viert de hele katholieke Kerk Afrikdag. De Afrikaanse kerkgemeenschappen staan dan in de kijker. Omdat zij de Blijde Boodschap op bijzondere wijze gestalte geven, niet in het minst door hun inzet voor de meest kwetsbaren. We kunnen heel wat van hen leren.

Ook een duwtje in de rug is belangrijk, zeker in deze tijden van wereldwijde crisis. De Belgische bisschoppen tonen zich al jaren bijzonder verbonden met de katholieke kerkgemeenschappen van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. Ook tijdens de coronacrisis bevestigen ze hun solidaire verbondenheid.

Normaal dragen de gelovigen van ons land een extra steentje bij via de collecte van de kerkdiensten op de Afrikadag. Nu op vele plaatsen geen publieke erediensten plaatsvinden en op andere plaatsen slechts in zeer beperkte kring, roepen wij je op toch solidair te zijn. Doe daarom een bijdrage op BE19 0000 0421 1012 met de mededeling 212 Afrikadag. Want het nieuwe coronavirus krijgt onze solidariteit niet klein! 

Alvast bedankt.