Missionaire bedevaart naar Banneux

Wanneer:
28 augustus 2019 - 09u30 tot 16u00
Waar:
Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw der Armen
Rue de l'Esplanade 57, 4141 Banneux
Onthaal vanaf 9.30 u.
Gevolgd door gebedsweg en getuigenis over Venezuela
Gezamenlijk middagmaal (vooraf inschrijven via sanctuaire@banneux-nd.be)
Afsluiting met een feestelijke eucharistie, voorgegaan door bisschop Van Looy