Project

Met Venezuela als campagneland, kiezen we ook voor een project in dit land. Als warme Kerk kijken we daarbij naar de meest kwetsbare groep. Dat zijn helaas kinderen, meer bepaald de straatkinderen van Caracas.

Gevlucht

Deze kinderen zijn vaak om diverse redenen thuis gevlucht. De één ontvluchtte de dagelijkse honger, de ander huiselijk geweld, nog een ander verwaarlozing. Ze konden het niet meer aan en vertrokken. Maar op straat is het leven hard. Ze zijn bovendien een vogel voor de kat: bendes, drugs, misdaad liggen op de loer. En toekomst hebben ze op straat evenmin.


Opvang

De salvatoriaanse gemeenschap in Catia, één van de armste sloppenwijken van Caracas, grijpt in. Ze opende al twee opvanghuizen voor jongens die op straat leven: "De Ontmoeting" voor jongens tussen 4 en 14 jaar en "Het Roer" voor jongens tussen 15 en 21 jaar. In deze huizen vinden de jongens rust en liefde, structuur en begeleiding. Ze worden gestimuleerd naar school te gaan en krijgen hierbij hulp. Ze (her)ontdekken hun eigenwaarde en respect voor zichzelf en anderen.


Uitbreiding

De salvatoriaanse gemeenschap vraagt jouw steun tijdens de buitengewone missiemaand. Ze hebben drie prioriteiten:
  1. een opvanghuis voor meisjes openen
  2. een project rond dans, kunst, theater, sport, muziek ... om de jongeren zich beter te laten ontplooien en uitdrukken
  3. beter onderwijs mogelijk maken voor álle jongeren van Catia


Steun hen

Help jij hen dit mee te realiseren?Doe een gift op BE19 0000 0421 1012 met de mededeling 'Straatkinderen Venezuela'. Bedankt!