Noodfonds

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om bijzondere acties. Onmiddellijke noodhulp is gekend: reddingswerkers, veldziekenhuizen, woningopbouw … Maar als iedereen weer vertrekt, blijft er nog heel wat te doen. Missio biedt meer structurele hulp aan lokale kerkgemeenschappen die getroffen werden door uitzonderlijk noodlot. Zo steunden we in 2010 het seminarie van Haïti, na de aardbeving. Vanaf 2013 steunden we de kerken in Guinee, Sierra Leone en Liberia in hun strijd tegen ebola. In februari 2017 zamelden we geld in voor de heropbouw van kerken en gemeenschappen na de bosbranden in Centraal-Chili.