Financiële steun aan priesters

Priesters krijgen in de meeste landen geen loon van de overheid, zoals dat in België gebeurt. Ze staan zelf in voor hun levensonderhoud. Daarbij kunnen ze rekenen op lokale gelovigen, die hen wat te eten geven bijvoorbeeld. In landen met weinig christenen is dat absoluut ontoereikend. Hier kunnen priesters om financiële steun van Missio vragen, in de vorm van misintenties. Dat kan enkel voor alle priesters van een lokaal bisdom en op aanbeveling van de bisschop.

Lees hier hoe we ook priesterstudenten steunen tijdens hun opleiding tot priester. We doen dit ook voor andere kerkelijke verantwoordelijken.
  • Wereld van verschil
    “De priesters uit mijn bisdom komen uit arme etnische groepen. Hun parochianen zijn veelal arme boeren. Zij kunnen dus niet veel bijdragen aan de lokale kerkgemeenschap. De priesters hebben daardoor amper middelen om van te leven. Velen onder hen wonen in een armtierige lemen hut, zonder stromend water, elektriciteit of telefoonverbinding. Geschonken misintenties maken voor hen een wereld van verschil.”
    - Bisschop Paul A. Lakra, bisdom Gumla in het noorden van India