De evangelische inzet van de Kerk in India

Wereldwijd zet Missio zich, samen met jou, in voor een warme wereldkerk met toekomst. Als wij getuigen van ons geloof in Christus en zo samen bergen verzetten, moeten anderen die kans ook krijgen. Dat maken we mogelijk met het universele solidariteitsfonds van Missio.

Ook de Kerk van India kan zo op onze steun rekenen voor de realisatie van talrijke projecten die Gods liefde willen delen. We zetten er drie in de kijker.

Kwalitatief onderwijs in Srikakulam

Het bisdom Srikakulam bevindt zich in het zuidoosten van India, in het uiterste noordoosten van het district Andhra Pradesh en heeft een kustlijn van 193 kilometer. Bijna 97 % van Srikakulam bestaat uit platteland, waar bijna 84 % van de 2,7 miljoen inwoners woont. Ongeveer 10 % van de bevolking is jonger dan 7 jaar. Precies die jonge generatie heeft dringend hulp nodig.

Onderwijsgraad

De onderwijsgraad in Srikakulam is niet hoog. Hoewel veel kinderen wel zijn ingeschreven in een school, is het aanwezigheidspercentage erg laag. Kinderen wonen te ver van school of moeten thuis meewerken. De kinderen die wel naar school gaan, scheren evenmin hoge toppen. Van de 14- tot 18-jarigen kan slechts 59 % eenvoudige staartdelingen uitvoeren en slechts 75 % kan eenvoudige zinnen in het Engels begrijpen. Slechts 64 % van de leerlingen kan de hoofdstad van India benoemen en 65 % kan het district Andhra Pradesh aanduiden op een landkaart.

Welzijn

Srikakulam (Christina Stoppa)Het bisdom van Srikakulam wil daar verandering in brengen. Ze vraagt jouw steun om kwalitatief katholiek onderwijs te voorzien voor 1000 à 1500 kinderen tussen 6 en 14 jaar. Ten eerste wil het bisdom de aftandse schoolgebouwen en sanitaire blokken onder handen nemen. Ten tweede wil het alle kinderen voorzien van voeding, kleding, boeken en studiemateriaal. Ten derde wil het bisdom de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Dat betekent dat de scholen rekening zullen houden met de individuele capaciteiten van elk kind en bijlessen zullen organiseren waar nodig. Ten slotte wil het bisdom van Srikakulam op school aandacht hebben voor het volledige welzijn van elk kind. Onderwijs hoort daarbij, maar ook aandacht voor spirituele ontwikkeling, psychisch welzijn of communicatievaardigheden. Internaten van het bisdom bieden hiervoor een stimulerende leef- en leeromgeving.

Het bisdom zelf draagt voor dit totaalproject ongeveer 52 euro per kind bij. Maar jouw steun is nodig voor een welslagen op lange termijn.

Een stevige kerk voor Campbell Bay

Het bisdom Port Blair ligt op de Andamanen & Nicobaren, een eilandengroep in Golf van Bengalen ten oosten van het Indiase vasteland. Zo’n 380 581 mensen wonen hier, waarvan ongeveer 21 % christenen. Daarmee is het relatieve aandeel christenen op deze eilandengroep beduidend groter dan op het Indiase vasteland.

Tsunami

Op 26 december 2004 bracht een tsunami ernstige schade toe aan de eilandengroep. Zo’n 15 000 inwoners lieten het leven. Vooral op de zuidelijke eilanden raakten veel gebouwen, waaronder scholen, kloosters en kerken, vernield. Zo ook in Campbell Bay op Groot-Nicobar. Dit is het grootste en zuidelijkste eiland van de Nicobaren. Je kan het eiland zo’n drie keer per maand per boot bereiken of per helikopter.

Opgelapt

Campbell Bay kerkDe Sint-Jozefparochie van Campbell Bay kreeg het hard te verduren door de tsunami van 2004. Onder andere de kerk, het priesterhuis en het klooster van de karmelietessen deelden in de klappen. Het priesterhuis werd snel heropgebouwd, zodat de priesters dicht bij hun parochianen konden blijven. De kerk werd tijdelijk opgelapt om mensen toch een plek te geven om samen het geloof te delen en te vieren. De zilte zeelucht en frequente aardbevingen tasten de voorlopige structuren echter steeds verder aan. Het klooster van de zusters wacht nog op heropbouw.

Renovatie

Barst kerk Campbell BayDaarom is deze parochie op zoek naar steun om de gebouwen grondig te renoveren. Zo hebben de 324 katholieke families uit de onmiddellijke omgeving weer de kans om samen hun geloof te beleven en te vieren. In het priesterhuis en klooster kunnen dan weer mensen worden opgevangen: enerzijds tijdelijke gasten, anderzijds mensen in nood. Een grondige renovatie en heropbouw moeten de gebouwen ook beter bestand maken tegen veelvuldige aardbevingen en de zeelucht, zodat de evangelische aanwezigheid in Campbell Bay niet snel opnieuw in het gedrang komt.


Een goede opleiding in een ecologisch Heilig Hartseminarie

Het Heilig Hartseminarie van het aartsbisdom Madras-Mylapore, in het zuiden van India, schrijft zich in in een eeuwenoud christelijk verhaal. Volgens de traditie zou het christendom vanuit deze regio in India zijn binnengekomen. De eerste die het christendom verkondigde was de apostel Thomas. Franciscus Xaverius en John de Britto traden later in zijn voetsporen.

Succesvol

Het seminarie ontstond in 1936. De aangeboden vorming voor toekomstige priesters is succesvol: er studeerden meer dan 1650 jongemannen af als priester. Onder hen 21 bisschoppen. Elk academiejaar telt het seminarie zo’n 200 studenten, verdeeld over 2 filosofische en 4 theologische studiejaren. Het goede nieuws voor de wereldkerk is dat velen zich dus geroepen weten tot het priesterschap. Maar antwoord geven op die roeping is voor veel jongemannen niet evident. Heel wat studenten van het Heilig Hartseminarie zijn afkomstig van het platteland in de regio’s Tamilnadu, Andhra Pradesh, Telangana en Kerala. Ze komen uit arme families en ook hun respectievelijke bisdommen hebben het niet breed. Zonder externe steun zouden ze daarom hun priesterroeping niet kunnen waarmaken.

Lokale steun

Séminaire IndeEen groot deel van die externe steun komt vandaag nog via het universele solidariteitsfonds van Missio. Toch spreekt het seminarie ook lokale kerkgemeenschappen aan. Omliggende parochies delen het weinige dat ze hebben met het seminarie, omdat ze overtuigd zijn van het belang van goed opgeleide priesters om aan het roer van een kerkgemeenschap te staan. Maar als je weet dat er per studiejaar zo’n 167 935 euro nodig is om de studiekosten en het onderhoud van het seminarie te financieren, begrijp je al gauw waarom het seminarie ook jouw hulp vraagt.

Renovatie

Bovendien dateert het huidige seminariegebouw van 1955, dus enkele renovatiewerken kunnen niet lang meer wachten. Daarnaast wil het seminarie zich vanuit economische en ecologische bezorgdheid ook voorzien van zonnepanelen. Dit vraagt in eerste instantie om een grote investering, maar zal op lange termijn vruchten afwerpen.