De evangelische inzet van de Kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Wereldwijd zet Missio zich, samen met jou, in voor een warme wereldkerk met toekomst. Als wij getuigen van ons geloof in Christus en zo samen bergen verzetten, moeten anderen die kans ook krijgen. Dat maken we mogelijk met het universele solidariteitsfonds van Missio.

Ook de Kerk van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) kan zo op onze steun rekenen voor de realisatie van talrijke projecten die Gods liefde willen delen. We zetten er enkele in de kijker.

EEN KLOOSTER VOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN JEZUS EN MARIA zusters van liefde

In 1803 stichtte kanunnik Pieter-Jozef Triest de gemeenschap van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Dit gebeurde in
Lovendegem, een klein dorp in het Belgische bisdom Gent.

Nadien groeide de congregatie uit tot een internationale gemeenschap die werkzaam is in vijftien andere landen verspreid
over Europa, Afrika en Azië. Ook de Centraal-Afrikaanse Republiek hoort daarbij. Het motto van de Zusters van Liefde is ‘Deus Caritas Est’: God is liefde. De specifieke zending van de zusters is Gods liefde aan allen bekendmaken, maar speciaal aan hen die arm of verlaten zijn. Dat doen ze ook in Bangui, de hoofdstad en de grootste stad van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Oorlog en armoede bemoeilijken de gezondheidszorg in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vooral het gebrek aan degelijk geschoold medisch personeel is een groot pijnpunt. Het aantal sterfgevallen bij (toekomstige) moeders en pasgeboren kinderen ligt hierdoor erg hoog. Daarom zorgen de Zusters van Liefde van Jezus en Maria voor de vorming van gezondheidspersoneel en vroedkundigen. In hun opleidingscentrum kunnen ze zo’n 300 studenten ontvangen. Afgestudeerden trekken daarna het land in, vooral naar afgelegen gebieden.

Hulp aan de bevolking, gezonden door Gods liefde, staat dus centraal voor deze zustergemeenschap. Op hun beurt vragen zij hulp. De gemeenschap in Bangui heeft geen deftig onderkomen. Ze wonen in een klein huis van het aartsbisdom dat niet aangepast is aan hun gemeenschapsleven. Via het universele solidariteitsfonds van Missio hopen deze zusters op steun om een klooster te bouwen zodat ze in gemeenschap dichtbij de mensen kunnen wonen.


HET SINT-MARCUS SEMINARIESeminarie

In het aartsbisdom Bangui vind je het Sint-Marcusseminarie van Bangui-Bimbo. Hier bereiden jongemannen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zich voor op het priesterschap.
Voor ze hier aankomen, hebben ze al één jaar doorgebracht in het Sint-Jozefseminarie, waar ze samen met een spirituele begeleider uitzoeken of het priesterschap echt iets voor hen is. Heel wat mannen voelen zich hier al zolang toe geroepen, dat ze hun middelbare studies volgen in het ‘klein seminarie’ van Sint-Marcellus in Sibut. Een diaken en onderwijsploeg zorgen hier voor een goede basisopleiding.

Even terug naar het Sint-Marcusseminarie zelf. Hier brengen de priesterstudenten zeven jaar door: drie jaar voor filosofische studies en vier jaar voor theologie. De rector en talrijke docenten leiden alles in goede banen. Elk jaar zijn er een honderdtal
studenten. Zij volgen niet enkel les aan het seminarie, maar wonen er ook. Er is dus heel wat geld nodig voor hun levensonderhoud en opleiding.

De lokale kerkgemeenschap draagt daar naar vermogen aan bij, maar kan zelf weinig middelen missen. De systematische armoede en burgerconflicten die het land teisteren sinds de jaren 1960, zijn daar verantwoordelijk voor. Maar liefst
71 % van de bevolking leeft onder de internationale armoededrempel, de helft van hen heeft dagelijks voedselhulp nodig. Dan zijn er niet veel middelen om te investeren in de opleiding van toekomstige priesters. Daarom vraagt het Sint-Marcusseminarie jouw hulp. Zo kan het seminarie de vorming van de toekomstige missionarissen van vrede garanderen. Enkel vrede kan het lijden van de Centraal-Afrikaanse bevolking verlichten…

LIEFDEVOLLE ZORG IN WEESHUIS YAMBA MBI, MBI NGAZO kinderen

Nog in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, hunkeren heel wat kinderen naar liefde, aandacht en zorg. Onder hen zeer veel weeskinderen.
Elk jaar weer verliezen kinderen hun ouders door gewelddadige aanslagen of omdat de ouders verdwijnen. Gelukkig kunnen
zij rekenen op bijvoorbeeld de Apostolische Zusters van Onze- Lieve-Vrouw van Lourdes. Als vrouw en zuster konden zij het
leed van de vele weeskinderen niet langer aanzien. Hun emotionele en lichamelijke ellende vroeg om evangelische zorg en nabijheid.

Bovendien zijn weeskinderen een te makkelijke prooi voor gewapende bendes die verschillende regio’s in de Centraal Afrikaanse Republiek controleren. Kinderen worden er vermoord, verminkt, verkracht. Of ingelijfd bij één van de gewapende groeperingen. Minstens zesduizend kinderen zouden momenteel bij zo’n groepering zijn aangesloten.

In het aartsbisdom Bangui hebben de zusters drie gemeenschapshuizen en één weeshuis. Hier kunnen zo’n veertig kinderen terecht, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst of religieuze achtergrond. De zusters bieden hen liefde en aandacht, maar
ook onderdak en eten. Natuurlijk zorgen ze ook dat de kinderen naar school kunnen.

De zusters hebben hiervoor amper eigen middelen. Ze moeten het hebben van hun eigen kippenhok en giften van mensen. Daarom doen ze beroep op jou. De kosten lopen immers al snel op. Voor voeding, schoolkosten, een ziekenboeg en alle maandelijkse kosten zoals water of lonen heeft het weeshuis jaarlijks zo’n 61 000 euro nodig. Dat is ongeveer 1 525 euro per kind per jaar, of 127 euro om één kind een maandlang liefdevol nabij te zijn.