Afrikadag

Rond het feest van de Openbaring (Driekoningen) heeft de hele katholieke kerk aandacht voor de Afrikaanse kerkgemeenschappen. Zij geven op bijzondere wijze gestalte aan de Blijde Boodschap. Onze Belgische kerkgemeenschap onderhoudt bijzondere banden met de kerkgemeenschappen van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. Zij krijgen jaarlijks financiële steun van de Belgische kerk, ten voordele van pastorale projecten.